Recent Update

भरोसा


भरोसा भन्ने यस्तो शब्द रैछ, जुन आफैंसँग गरियो भने शक्ति बन्दो रैछ अनि अरुसँग गरियो भने कमजोरी ।