Recent Update

Recent update ......

 

पाकेको फल भेटनाबाट आफैं खुस्किएझैं सहजै हामी मृत्युका डरबाट मुक्त हुन सकौं, तर हामी अमरताबाट भने बिमुख नहोऔं । हामी संसारका बन्धनहरुबाट मुक्त होऔं तर स्वर्गीय आनन्दबाट हैन । 

यजुर्बेद, तृतीय अध्याय,ऋचा ६०