Recent Update

आफन्तले दिएको चोट

जुन घाउबाट रगत आउँदैन त्यो, आफन्तले दिएको चोटको घाउ हो । आफन्तले दिएको घाउ न त देखिन्छ न त सजिलै मेटिन्छ ।