Recent Update

भाग्य र आत्मीय मानिस

भाग्य र आत्मीय मानिसले बेला बेलामा दुःख दिलाल्, तर जुनदिन साथ दिन्छन् जीवन तुरुन्त बदलिन्छ ।