Recent Update

पीडा

टाढा भएर आफन्त टाढा हुनुभन्दा नजिक हुँदा आफन्त टाढा हुँदाको पीडा धेरै हुने रैछ ।