Recent Update

नवरत्न

नवरत्न भनेको मोति, पन्ना, माणिक, गोमेद, हिरा, मुगा, लहसुनिया, पुष्पराज र नीलम हो ।