Recent Update

सम्बन्ध र तर्क

जहाँ सम्बन्धमा हार्दिकता हुन्छ, त्यहाँ तर्कको कुनै गुन्जायस हुँदैन ।