Recent Update

सन्दर्भ नारी दिवसः

सन्दर्भ नारी दिवसः
हरेक नारी र पुरुषका सम्बन्ध मुठ्ठी भित्रको वालुवा जस्तै हो । बेस्सरी कसेपनि खत्तम हुन्छ र खुकुलो पारेर छाडेपनि खत्तम हुन्छ ।