Recent Update

शिव आगो हो

शिव नया अबतारको सुरुवात हो । शिव आगो हो । शिवको नजिक जाउ, जल्नकोलागि तयार होउ, त्यसपछि मात्रै तिमीले नया जीवन पाउनेछौ । 

आचार्य रजनीश