Recent Update

बुझाइ

तिमिले बुझिनाै या मैले बुझाउन जानिन 
हत्केलाले आँखा छोप्दैमा सन्सार अन्धकार हुँदैन ।