Recent Update

साइनाे

साइनो त्यो हैन, जोसँग सधैं कुराकानी होस्, वा सधैं साथमा होस्,
साइनो त्यो हो जोसँग टाढा भएपनि हरपल याद उसैको आवोस् ।