Recent Update

भाग्य

सबैको जीवनमा एउटा यस्तो मान्छे हुन्छ, जो भाग्यमा नभए पनि मुटु र दिमागमा पक्कै हुन्छ ।