Recent Update

हाँसो र आँसु

संसारको सबैभन्दा सुन्दर जोडी हाँसो र आँसुको हो । तिनीहरुको कहिल्यै भेट हुँदैन तर भेट भयो भने त्यो भन्दा सुखद अरु केही हुँदैन । 

कतै पढेको