Recent Update

घमण्ड र माफी

त्यो मानिसलाई सधैं आफुसँग राख जस्ले आफुले गरेको गल्तीको माफी माग्छ, किनकी उस्लाई आफ्नो घमण्ड भन्दा तिम्रो साथ महत्वपूर्ण हुन्छ ।