Recent Update

शरीर

धर्मशास्त्रका अनुसार मानिसको शरीर रथ हो, आत्मा सारथी हो र इन्द्रिय घोडा हो ।