ज्योतिशी सम्बन्धी खोज तथा लेखहरु

पीपलमा जल चढाउँदा भन्ने मन्त्र

पीपलमा जल चढाउँदा भन्ने मन्त्र
 
मूलतो ब्रम्हरुपाय मध्यतो विष्णुरुपिणे ।
 
अग्रतः शिवरुपाय अश्वत्थाय नमोनमः ।।