Recent Update

प्रश्नः धन ठुलो कि प्रेम ?

बिहानै कतै यस्तो पढ्न पाउँदा मन खुशी भयो । 

प्रश्नः धन ठुलो कि प्रेम ?
उत्तरः जो सँग जे छैन त्यही ठुलो । 

वाह ।